ÕIGUSABI

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Mustamäe tee 5 - Kab. 409, 10617 Tallinn, Tel.: (+372) 55 12 248

 

Jurist  ANDREI  YLLÖ

Reg.kood 11780113

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ÕIGUSABI

- kriminaal,-ja väärteo asjades

- tsiviilasjades (asjaõigus, perekonnaõigus,võlaõigus,рärimisõigus, tööõigus)

- kinnisvaratehingud

- konsultatsioonid

- lepingud

 

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

- по уголовным и административным делам

- гражданским делам (вещевое право, семейное право, долговое право, наследственное право, трудовое право)

- сделки с недвижимостью

- консультации

- договора

 

Teie alati võite pöörduda oma õigusalase probleemidega ja meie koos püüame leida sellele lahenduse. Koostame Teile vajalikud dokumentid, selgitame Teie õigusalased võimalused  ja esindame Teid kohtueelsest,- ja kohtumenetluses.
 
Вы всегда можете обратиться к нам со своими правовыми проблемами и мы вместе с вами найдем решение.
Составим Вам необходимые документы, разъесним Вам Ваши права и возможности осуществления таковых, а также представим Ваши интересы во внесудебном и судебном производстве.